[tintuc]

Lựa chọn hóa chất dùng nên xem xét đến các vấn đề sau: độc tính với loại côn trùng định tiêu diệt; thời gian tác dụng theo liều lượng; dễ ứng dụng, tồn tại trong điều kiện địa lý, khí hậu; độc tính với người, vật nuôi, thủy sản và chi phí, vận chuyển, có rất nhiều dạng hóa chất (cấu trúc hóa học) như khí dung, sương mù, dịch lỏng, bột ép.

CÁC LOẠI THUỐC DIỆT MUỖI

Dạng dung dịch (solution)

Dung môi hòa tan hoặc là các loại dầu, cồn trắng với nồng độ cao 10- 15%, dung môi hữu cơ như benzen, cyclohexan có nồng độ cao tới 20-40%. Dung dịch hóa chất có thể sử dụng cho diệt bọ gậy, muỗi trưởng thành bằng phun không gian hoặc phun tồn lưu. Dạng này không nhìn thấy vết tồn của thuốc phân tán trên bề mặt phun.

Dạng nhũ tương (emulsions concentrates - EC)

Được chế từ hai dạng dịch lỏng, trong đó một dạng được tạo thành giọt nhỏ và phân tán trong dung dịch khác. Để đề phòng sự tác biệt hại dung dịch này người ta cho thêm các tác nhân gây nhũ hóa. Sự nhũ hóa hình thành từ các nồng độ khác nhau 10-35% khi hòa tan hợp chất với nước.

Dạng bột tan trong nước hoặc dịch treo (waterdispersible powder - WP/or capsule suspension — CS)

Là dạng có chứa các phân tử hóa chất diệt hòa tan với một số các yếu tố vận chuyển cộng với các yếu tố chống đông vón và như vậy các phần tử hóa chất dễ dàng phân tán trong nước. Khi hòa tan với nước và khuấy đều bột thuốc sẽ hình thành một dịch treo. Khả năng và tác dụng của thuốc phụ thuộc vào kích cỡ của các hạt dịch treo, khối lượng nước pha. Theo khuyến cáo của WHO, dung dịch treo chuẩn là kích thước của các hạt 10-20 µm phải chiếm từ 50-70%. 

Hóa chất ở dạng dung dịch, dạng nhũ tương rất dễ thấm vào các lỗ nhỏ trên bề mặt tường nhà, vật dụng vì vậy độc tính với muỗi (côn trùng) có thể giảm đi một phần. Những hóa chất dễ bay hơi (như HCH, propoxur, fenitrothion) vẫn giữ được tác dụng ở liều lượng cao. Các hạt tinh thể hóa chất trên bề mặt phun len lỏi xuống dưới, khi gặp độ ẩm cao hiệu lực của hóa chất càng tăng lên.

Dạng cứng (soildformulation)

Là những hóa chất dạng bột, hạt nhỏ, dạng viên, dạng tấm. Những dạng này chủ yếu dùng để diệt bọ gậy, khi tan hủy trong nước sẽ giải phóng ra độc tố.

Dạng khí dung, dạng sương, dạng xông hơi (fumigants, fog, aerosol)

Hóa chất dạng xông hơi được sử dụng cho phun không gian (space spraying) bằng phương tiện máy bay nhưng gần đây người ta khuyên không nên dùng dạng này mà chuyển sang dùng dạng khí dung như: resmethrin, biosmethrin, d-phenothrin hoặc permethrin. Tác dụng của dạng hóa chất này khi phun không gian thường chỉ có hiệu quả trong khoảng 2 tháng.
THUỐC MUỖI PHUN TỒN LƯU VÀ PHUN SƯƠNG

Phun dạng hạt thô (coarse sprays)

Dạng này có chứa các giọt có đường kính >400 µm có hiệu quả phun không gian nếu cho thêm các dung dịch bay hơi thì thích hơp.

Phun dạng hạt nhỏ (fine sprays)

Là dạng hóa chất mà đường kính các hạt từ 100 – 400 µm. Dạng này cũng rất dễ bay hơi và tác dụng với côn trùng khi bay trong không gian. Nếu các hạt có kích thước 50 µm đến 100 µm thì hóa chất này được xếp loại dạng sương mù (mits). Các dạng khí dung có kích thước <50 µm thường lơ lửng trong không khí khoảng 1 giờ sau khi phun.


[/tintuc]

diệt côn trùng đà lạt
0916 063 032
Hỗ trợ mua hàng